Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động tại Website Buôn Bán Tên Miền

1. Chủ sở hữu tên miền được đăng miễn phí lên sàn tên miền.

2. Chỉ được đăng tên miền gốc và còn hạn sử dụng, không hỗ trợ tên miền .name.vn

3. Hoạt động trên website tuân thủ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1/7/2014 về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 về hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.